PERFORMANS ÖDEVİ-ŞİİR İNCELEMESİ ÖRNEĞİ

                                Edebiyat Performans Ödevi 

                             Şiir İnceleme ÖRNEĞİ


BİLEMEDİNİZ


Buralardan baktığımda ne güzel yaşamak

Yamaçlardaki uçsuz bucaksız yeşillik

Tepelerinden görünen karlı dağlar

Rüzgarına kapılmış denizin görüntüsü


Böyle bir sevinç var yüreklerde buradan

Soluduğum havanın heyecanı sarıyor

Hep doğmadan güneş güne uyanıyor

Buralardan sevinç yayılıyor dünyaya


İki tarafı ağaçlıklı yoldan yürüyorum

Karşılaştığım herkese merhaba merhaba

Geçtiğim yollarda şırıl şırıl sular akıyor

Soluklanmadan varıyorum bir solukta


Buralardan baktığımda ne güzel yaşamak

Yüreklerdeki sevinçlerde hep aşk var

Gün doğduğunda soluduğum havada

Buralardan sevinç yayılıyor dünyaya                                               Namık Kemal


A) Şiirin Biçim Yönünden İncelenmesi

    1) Nazım Birimi: Dörtlük

    2) Dörtlük Sayısı: 4

       Beyit Sayısı: 16

    3) Şiirin ölçüsü ve duraklarının belirtilmesi:

         Ölçüsü:12, 13 ve 14 arasında değişmektedir.

    4) Kafiye çeşitleri ve rediflerin gösterilmesi:

          sarıyor                   .....-ıyor = redif

          uyanıyor                .....-ar,an (aynı görevde oldukları için) : tam kafiye

    5) Kafiye şemasının gösterimi

        1. dörtlük: a, a, b, c

        2. dörtlük: d, b, b, e

        3. dörtlük: f, e, b, e

        4. dörtlük: a, b, e, e

B) Şiirin İçerik Yönünden İncelenmesi

    1) Anlamı bilinmeyen kelimeler ve deyimleri:

         bucak:1. (isim) Kenar, köşe, dip

                    2. İlçelerin, bir müdürle yönetilen her biri, nahiye

    2)Şiirin bölümler halinde açıklanması:

          1. dörtlük: Şair, baktığında yaşamanın güzelliğinin yamaçlarında yeşillik olduğunu tepelerden görünen karlı dağlar ve rüzgarın gürültüsüne kapılmış denizlerden bahseder.

          2. dörtlük: Şair, yüreğinde olan sevincin soluduğu havanın heyecanını sardığını, günlerin günlere doğup dünyaya sevincin yayıldığından bahseder.

          3. dörtlük: Şair,  iki tarafı ağaçlarla çevrili bir yolda yürüdüğü ve karşına çıkan herkese merhaba dediğini, geçtiği yollarda berrak suların aktığı soluklanmadan bir solukta vardığından bahseder.

         4. dörtlük: Şair, yine yaşamanın güzelliğini ve yüreklerde dolu aşkların olduğunu gün doğumunda ki soluduğu havanın dünyaya sevinç yaydığını bahseder.

    3)Şiirin ana duygusunun belirtilmesi:

       Şiirde tema olarak çoğunlukla doğanın güzelliği, dünyaya doğanın güzelliğinden sevinç yayıldığını kapsar.

    4) Şiirin türü hakkında bilgi:

        Lirik şiirdir, dörtlüklerden oluşur, hece ölçüsü vardır, tam belirli bir kafiye şeması  yoktur.

    5) Şiirin genel olarak yorumlanması:

          Şiirde genel olarak doğaya  duyulan  sevgidir. Şair, doğanın güzelliğini dörtlüklerde bir çok kez vurgulamıştır.

   C) Şairin Hayatı Ve Eserleri

       Şairin Hayatı :  "Vatan ve Hürriyet Şairi" olarak bilinen Namık Kemal, 1840 yılında Tekirdağ'da doğdu. Babası Mustafa Asım Bey, annesi ise Fatma Zehra Hanım'dır. Dedesi Abdüllatif Paşa, eğitimiyle yakından ilgilendi. Çok küçük yaşlarda Arapça, Farsça ve Fransızca öğrendi.


Namık Kemal

       1857'de Babıali Tercüme Odası'na girdi. Bu arada edebiyat çevrelerinde ismi duyulmaya başladı. Henüz 21 yaşında Encümen-i Şuara, yani Şairler Akademisi üyesi oldu.

 

Onun hayatındaki en önemli değişim, Şinasi ile tanışmasıydı. Şinasi'nin vasıtasıyla Tasvir-i Efkar'da yazılar yazdı. Bu sırada Batı edebiyatını daha yakından tanımaya başladı. Şinasi'nin 1865 yılında Fransa'ya gitmesi üzerine Tasvir-i Efkar'ı tek başına çıkarmaya başladı. 

            Kaleme aldığı bir yazı yüzünden gazete kapandı ve kendisi de Erzurum Valiliği'ne atandı. Fakat Namık Kemal, Erzurum'a gitmeyerek Ziya Paşa ile birlikte Paris'e kaçtı.


Yaklaşık üç yıl Avrupa'da kaldıktan sonra tekrar İstanbul'a döndü. Bu üç yıl içerisinde Batı edebiyatını daha yakından gözlemleme fırsatını buldu. İstanbul'a dönünce "İbret" adlı bir gazete çıkarmaya başladı. Yazdığı "Vatan Yahut Silistre" oyunundan dolayı Kıbrıs'taki Magosa'ya sürüldü. Birçok eserini, 38 ay süren bu sürgün yıllarında kaleme aldı.

1876'da af çıkınca İstanbul'a geldi. Yeni anayasa çalışmalarında "Şura-yı Devlet" üyesi oldu. 1879'da Midilli mutasarrıflığına tayin edildi.


Hayatının önemli bir bölümü sürgünlerle geçen Namık Kemal, 2 Aralık 1888 günü hayata gözlerini yumdu.

 

Eserleri:

Roman

İntiba

Cezmi

 

Oyun

Celaleddin Harzemşah

Vatan Yahut Silistre

Akif Bey

Zavallı Çocuk

Kara Bela

 

Eleştiri

Tahrib-i Harabat

Takip

Renan Müdafaanamesi


Tarihi Kitaplar

Devr-i İstila

Kanije

Silistre Muhasarası

Evrak-ı Perişan

Barika-i Zafer

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

NE ARARSAN KENDİNDE ARA!

CÜMLE BİÇİMİNDEKİ DEYİMLER