Kültürümüzde atasözleri ve deyimler

 
Atasözleri ve deyimler kültürümüzün vazgeçilmez bir parçasıdır.Biz nine ve dedelerimizden çok duyardık ,sonra anne ve babamızdan.Şimdi bizim kuşak bu geleneği yaşatıyor olsa da öyle görünüyor ki bizden sonraki neslin lugatinde olmayacak sözler çünkü onların geleneği aşan bir dünya görüşü ve iletişim algısı var.Ben unutmamak ve unutturmamak adına çokça kullanıyorum.Az sözle çok şey anlatan bu sözler bir çok olay ya da durum için söylenebilecek ,söz israfını önleyecek yegâne anlatım biçimi ve benim için biçilmiş kaftan.

O kadar derin , düşündürücü ve anlamlı ki hepsi.Nesilden nesile aktarılarak gelmiş ,yere,yöreye göre ufak  değişiklikler ve farklılıklar gösteren kalıplaşmış sözler bunlar .Uzun yıllar alan gözlem ve deneyimlerden süzülerek ortaya çıkmış olup o toplumun duygu, düşünce, inanç ve kültür yapısını yansıtıyor.Kültürümüzün zenginliği ortaya koyan öğüt verici ve öğretici nitelikteki bu sözler gündelik hayatımızda çok yer tutan ve sıklıkla kullandığımız bu mesellerin her şeye rağmen asırlara meydan okuyacağını düşünüyorum.

"Kıyı Allah’tı; yön gelenek, kürekler ise bana verilen özgürlüktü. Ve bunlar bana kıyıya ulaşmaya çabalayayım, Allah’la birleşeyim diye verilmişti. "

Tolstoy


Bahar Baydan


Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

NE ARARSAN KENDİNDE ARA!

CÜMLE BİÇİMİNDEKİ DEYİMLER