Burçlar Yıldızı

 BURÇLAR YILDIZI

İlahi planda ön görülen bir işi uygulamak amacıyla, belli bir ölçüdeki daire önce altıya bölünerek; Delfi tapınağı küp sistemini oluşturan altılı Yıldız (Davud Yıldızı), oluşturulmuş; Daha sonra daire içinde yer alan altı uçlu yıldızı, merkez noktadan açılarak ikinci bir altılı yıldız oluşturulduğunda daire on iki eşit parçaya bölünmüş olur (Mısır’ın 12’ya bölünmesi olayı). 


 Bu nedenlerden dolayı, Burçlar Yıldızı (Zodiak), Şeması; Ezoterik kaynaklara göre de, bana göre de, hem dünyayı, hem dünyanın matematiksel düzenini, hem de Gök kubbeyi simgelemektedir. 


Yine ezoterik kaynaklara göre: Mana aleminde iki yıldız vardır. Bunlardan biri on uçlu (burçlu) yıldız, diğeri ise on iki burçludur. On burçlu olan yıldız iki beşli yıldızın bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş olan ‘Sayılar Sistem Şeması’nı. On iki burçlu olan yıldız (zodyak) ise, iki altıgenden oluşturulmuş olan; Geometrik Sistem Şemasını simgelemektedir. 

Sistem şemaları, matematik ve geometrinin keşfi esnasında gönye, pergel, cetvel gibi araç gereç kullanılmadan oluşturulan şemalardır. Piramit, Kilise, Cami vs. gibi Anıtların modelleri ile tapınaklardaki motiflerin tamamı bu sistem şemalarından alınmadır. 


Sistem şemalarının evrenin matematiksel düzenini, ‘Mana âleminin de, evrende yaşanmış ve yaşanacak olayları yansıtmakta olduğu dikkate alındığında: Astroloji ilminin nereden ve nasıl kaynaklanmış olduğu ortaya çıkmaktadır. Evet, Astroloji bir ilim dalıdır,  ama bu ilim dalının yıldız falıyla hiçbir ilgisi yoktur.


 Dünyada yaklaşık altı milyar insan yaşamaktadır. Bu altı milyar insan yıldız falı baktırmak istediğinde aynı günde doğmuş olan 1.370.000 kişiye aynı şeylerin söylenmesi gerekecektir. Ayrıca, Astrolog ya da medyumların bilerek veya bilmeyerek çember içindeki 12 Burçlu yıldıza bakarak insanların geleceğini yorumlamaları onların bu konuda hiçbir şey bilmediklerini de açıkça ortaya koymaktadır. Çünkü, Zodyak yıldızındaki 12’li burç, her boyutta açılım yaparak 12, 24, 36. 48…. olarak  sonsuza kadar uzayıp gitmektedir.    


 İ. İ. Haluk Çağın

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

NE ARARSAN KENDİNDE ARA!

CÜMLE BİÇİMİNDEKİ DEYİMLER