AYT EDEBİYAT ÇIKMIŞ YAZAR VE ESERLERİ

İslami Dönem Türk Edebiyatı 


 Yusuf Has Hacip (Kutadgu Bilig )

Kaşgarlı Mahmut ( Divan-ı Lügati’t Türk )

Yazarı belli değil (Dede Korkut Hikayeleri )

Divan ve Halk Edebiyatı


Şeyhi (Harname, Hüsrev ü Şirin )

Ali Şir Nevai ( Mecalisü’n Nefais )

Şeyh Galip ( Hüsn ü Aşk )

Nabi ( Hayriyye, Hayrabad, Sur-name )

Nergisi ( Hamse )

Kâtip Çelebi ( Keşfü’z Zünun, Cihannüma )

Fuzuli ( Beng ü Bade, Leyla ile Mecnun, Su Kasidesi, Şikayetname, Hadikatü’s Süeda, Mektubat, Sıhhat u Maraz, Heft Cam )

Baki (Kanuni Mersiyesi, Hadis-i Erbain Tercümesi, Fazail-i Mekke )

Nedim ( Divan )

Ahmedi ( İskendername )

Mevlana ( Mesnevi, Divan-ı Kebir, Fih-i Ma-Fih, Mecalis-i Seba, Mektubat )

Aşık Paşa ( Garipname )

Mercimek Ahmet ( Kabusname )

Yunus Emre ( Risaletü’n Nushiyye )

Hacı Bektaş Veli ( Makalat )


Tanzimat Edebiyatı

 


Namık Kemal ( İntibah, Cezmi, Celalettin Harzemşah, Gülnihal, Akif Bey, Zavallı Çocuk )

Recaizade Mahmut Ekrem (Araba Sevdası )

Semipaşazade Sezai ( Sergüzeşt )

Nabizade Nazım (Karabibik, Zehra )

Şemsettin Sami ( Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat )

Ahmet Mithat Efendi ( Felatun Bey’le Rakım Efendi )

Şinasi ( Şair Evlenmesi )


 


Servet-i Fünûn Edebiyatı

 


Halit Ziya Uşaklıgil ( Mai ve Siyah, Aşk-ı Memnu, Kırık Hayatlar, Kırk Yıl )

Hüseyin Rahmi Gürpınar (Şıpsevdi, Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç, İffet, Metres, Cehennemlik, Şık )

Mehmet Rauf ( Eylül )

Hüseyin Cahit Yalçın ( Hayal İçinde )

Milli Edebiyat

 


Yakup Kadri Karaosmanoğlu ( Kiralık Konak, Sodom ve Gomore, Yaban, Hep O Şarkı, Panorama, Nur Baba )

Halide Edip Adıvar ( Ateşten Gömlek, Sinekli Bakkal, Dağa Çıkan Kurt )

Reşat Nuri Güntekin ( Yaprak Dökümü, Yeşil Gece, Acımak, Anadolu Notları )

Ebubekir Hazım Tepeyran ( Küçük Paşa )

Ömer Seyfettin ( Efruz Bey )


 


 


Ahmet Hamdi Tanpınar – Huzur

Necati Cumalı – Yağmurlar ve Topraklar

Ahmet Hamdi Tanpınar – Saatleri Ayarlama Enstitüsü 

Necati Cumalı – Tütün Zamanı

Vüsat O. Bener – Dost

Kemal Bilbaşar – Memo

Kemal Bilbaşar – Cemo

İnci Aral – Yeni Yalan Zamanlar 

Adalet Ağaoğlu – Ölmeye Yatmak 

Samim Kocagöz – Bir Çift Öküz 

Yusuf Atılgan – Anayurt Oteli 

Yusuf Atılgan – Aylak Adam 

Fakir Baykurt – Tırpan   

Fakir Baykurt – Kaplumbağalar

Fakir Baykurt – Yılanların Öcü

Cemil Meriç – Bu Ülke 

Orhan Pamuk – Kara Kitap 

Orhan Kemal – Bereketli Topraklar Üzerinde 

Halikarnas Balıkçısı – Aganta Burina Burinata  

Orhan Kemal – Hanımın Çiftliği  

Orhan Kemal – Arkadaş Islıkları  

Yaşar Kemal – Ortadirek 

Yaşar Kemal – Ağrı Dağı Efsanesi

Yaşar Kemal – Yer Demir Gök Bakır 

Kemal Tahir – Devlet Ana 

Kemal Tahir – Rahmetli Yolları Kesti 

Kemal Tahir – Kör Duman 

Kemal Tahir – Yorgun Savaşçı 

Kemal Tahir – Kurt Kanunu 

Necati Cumalı – Acı Tütün  

Peyami Safa – Dokuzuncu Hariciye Koğuşu 

Peyami Safa – Matmazel Noraliya’nın Koltuğu 

Peyami Safa – Fatih-Harbiye 

Peyami Safa – Sözde Kızlar

Talip Apaydın – Sarı Traktör 

Talip Apaydın – Define 

Atilla İlhan – Sokaktaki Adam 

Atilla İlhan – Kurtlar Sofrası  

Memduh Şevket Esendal – Ayaşlı ve Kiracıları

Haldun Taner – Keşanlı Ali Destanı 

Tahsin Yücel – Sonuncu 

Oğuz Atay – Tutunamayanlar 

Fürûzan – Parasız Yatılı 

Tarık Dursun K. – Kopuk Takımı 

Tarık Buğra – Osmancık 

Tarık Buğra – Küçük Ağa 

Tarık Buğra – Siyah Kehribar

Pınar Kür – Bir Deli Ağaç  

Sabahattin Ali – Kuyucaklı Yusuf 

Ferit Edgü – Çığlık 


 


 

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

NE ARARSAN KENDİNDE ARA!

CÜMLE BİÇİMİNDEKİ DEYİMLER