''ISIRACAK KÖPEK DİŞİNİ GÖSTERMEZ'' / ''HAVLAYAN KÖPEK ISIRMAZ'' ATASÖZÜNÜN ANLAMI

Kötülük edecek kimse, bunu daha önceden haber vermez. Dolayısıyla bize açıktan açığa cephe alan, bunu gürültü ve patırtısıyla belli eden kimselerden değil, bize sinsice yaklaşan ve yaklaştığını da belli etmeyen kimselerden çekinmeliyiz; asıl tehlikeli olan ve bize zararı dokunacak kimseler onlardır.BU ATASÖZÜNE EK OLARAK ;


''HAVLAYAN KÖPEK ISIRMAZ.'' atasözünü de ekleyelim.
Anlamı:

Karşısındakini bağırıp çağırmakla korkutmaya çalışan kimse, eylemli bir saldırıda bulunmaz.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

NE ARARSAN KENDİNDE ARA!

CÜMLE BİÇİMİNDEKİ DEYİMLER