Feridüddin-i Attar : Mantıku't Tayr

 
Bu kitap ,Tasavvuf edebiyatının başlıca eserlerinden olan 12'nci yüzyılda yaşayan İran'ın ünlü mutasavvıf ve şairi Feridüddin Attar'ın kaleme aldığı Mantıku't-Tayr  alegorik (temsilî) bir mesnevidir. Burada hüdhüd aklı, kuşlar halkı, sîmurg Hakk'ı temsil eder. Gülşehri, Feridüddin-i Attar’ın bu eserini aynı adla tercüme etmiştir .Bu sebeple Gülşen-nâme adıyla da anılan eserde tasavvufun temelleri, önemli prensipleri ve tasavvufî yaşam ile inancı anlatılmaktadır.

Mantıku't Tayr'da yer alan mantık kelimesi "söylemek, konuşmak, lisân-ı hâl ile anlatmak"; tayr ise "kuş" anlamında kullanılmıştır."Kuş Dili "olarak da ifade edilen eserde otuz kuşun Simurg'a yaptığı yolculuk üzerinden "vahdet-i vücud" inancını anlatır.👌👍


 Kitaptan alıntı:

"Bâki olmayan şeye gönül verenin gönlü diri değildir..."


Bahar Baydan 

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

NE ARARSAN KENDİNDE ARA!

CÜMLE BİÇİMİNDEKİ DEYİMLER