Huzur'da Olmak


- Kaynakta OL'an İnsan, merkezine dönmüştür. Huzurdadır artık o ve ışık koyuluklarını bedeninde kotlamış, hak etmiş ve dünyada yaratıma katmaya başlamıştır. Yaratıma kattıkları yarınlardır. O AN’ın içinde huzurludur ve bilir ki AN, tüm zamanları kapsayan bir sonsuzluk...

- Geçmişini hak etmiştir o. Geçmişin tüm deneyimlerini hazmetmiş, tüm yaşam boyutlarındaki birleşenleriyle bütünleşmiş ve geleceğini muktediriyetle yaratan olmuştur.

- Yaşamının her alanında sorumluluğunu alandır o. Sorumluluğu, egodan bağımsız olan öz gücünü devreye sokmak adına alır. Özgüç, Rahman’ın gücüdür, tanrısal güçtür. Bilgileri özümsemiş, ışığın gücünü çekerek yüreğinde kotlamış ve bu bilgilerin ötesine geçerek yüreğini okumaya başlamıştır. Okuduğu sonsuzluktaki kayıtlardır.

- O, doğumu ve ölümü olmayandır. Her AN’da ve her zerrede OL'andır. Ama herşeyden önce bedeninde VAR OL' andır. Bedeninde olmak, toprakla bir olmaktır. Beden dünyadır Can! Beden, hep söylenildiği gibi öldüğünde bırakılacak basit bir giysi değildir. Beden, insana verilmiş çok özel bir araçtır. Bu araçta kainatın bilgisi saklıdır. Kaynakta olan İnsan, bilinç kotlarını açarak o bilgilere ulaşmasını bilir ve ışığın teknolojik kotlayıcı özelliğiyle bu bilgileri dünyaya kayıtlar.

- O, bir şey istemez, dilemez yeri geldiğinde muktediriyetle OL' durur. Muktediriyeti, hak edişindedir. Yaratımla ilgili hiç bir şüphe taşımaz.

- O, attığı her adımı Bütün adına atar, her eyleminde bir zerafet ve güç vardır. Kimseyi kırmaz, bilir ki kıran kırılır. Ona kötü davrananları muktediriyetle kontrol eder ama hırs, kin ve kızgınlık beslemez. En ufak bir niyetinde onları kırabileceğini ve buna muktedir olduğunu bilir ama nefsine yenilmez, buna izin vermez.

- Bilme halini yaşar. Bu eminlik hücresel düzeyde onda kayıtlı olan tüm bilgilere ulaşabilmesindendir. Şüphe barınmaz burada. Bildiğini diller ve etrafını da olumlu bir şekilde etkiler. Etki alanı çok güçlüdür ve bu alana girenler de değişmeye ve dönüşmeye başlarlar.

- Görevli olduğunun idraki içinde uykusunda da çalışır ve her daim uyanıktır aslında…

- Yıldızların ışığını dünyaya indiren ve Dünya Ana Can Kodu’na çakandır. Işık varsa huzur vardır. Huzur, düzen ve kontrolle olmaktadır. Kontrol, öncelikle kendinde kontroldür.

- Her ne iş yapıyor olursa olsun, bunu görev bilinciyle, Aşk’la, Şevk’le insanlık adına yapar ve Hak’kın huzurunda olmanın, kendinde VAR OL' mak olduğunu bilir.

- Ailesi ve nesilleri ile birlikte dünyada kontrolünü kurmuştur. Biyolojik ailesi ile tam bir bütünlük ve bağ içindedir.

- Hiç kimseyi tartmaz ve yargılamaz. Bilir ki herkes, kendinden öte kendisidir ve O' dur.

- Şer’ri kontrol eder ve şer’rin içindeki iyiliği kotlar, yaratıma kayıtlar. Bu şekilde büyük kötülüklerin önlenmesinde aktif görev alır.

- Ses İlmi’ni bilir. Ses İlmi, sesin teknolojisini kullanıp ışıkla birleştirmek ve yürekten sesleşmektir. Yürek mahrektir, küresel zamandır. Zaman sonsuzluklarından sesleniştir bu. Bütün’ün seslenişidir.

- Nefes İlmi’ni bilir. Nefes İlmi, alıp verdiğin nefesin çok ötesindedir. Bu girdapların derinlerine girmek oradan inci tanelerini çıkarmak ve nefesle tekrar Rahman’da ışık koyuluklarına girmek, bu inci tanelerini ışıkla kotlamak ve dünyada yaratıma katmaktır. İnci taneleri; karanlıkta saklı bilgilerdir, oraya girmek nefesle olur.

- Korunma talebi olmaz onun;  koruyan, kapsayan ve kucaklayandır o. Melekler de dahil olmak üzere hiç bir yüceliğe sırtını dayamaz. Herkesle ve herşeyle birleşendir, bütündür.  


 ( Erim ERGÜN ÖZ AKIŞ  / 2010 )

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

NE ARARSAN KENDİNDE ARA!

CÜMLE BİÇİMİNDEKİ DEYİMLER