BİLGİ ÜZERİNE

''Zaten bilgi diye övündüğümüz, aslında bizi gerçek bilgisizliğin avantajlarından yoksun bırakan “bir şeyler biliyorum” kibri değil de nedir? Bilgi çoğu kez cehaletin olumlanmasıdır; cehaletse bilginin olumsuzlanması anlamına gelir.''
Yürümek, Henry David Thoreau'''İnsan bildikleriyle "dolu" olmamalı, bilgiye ihtirasla sarılmamalıdır. Bilgi, bizi kendisine köle kılacak bir dogma haline dönüştürülmemelidir hiçbir zaman.''
Sahip Olmak ya da Olmak, Erich Fromm‘İnancımızın bize öğrettiği en yüce bilgi nedir biliyor musun?’ diye sordum. Bilemeyince de sun onunla paylaştım. ‘Hiçbir şey gerçek değil, her şey mübah.’
Fedailerin Kalesi Alamut, Vladimir Bartol"Zaman bana bir insan hakkında bilgi sahibi olmanın onu tanımak anlamına gelmediğini öğretti."
Kimbilir?, Engin Geçtan

''''Karanlıktakilerin sayısını azaltıp, aydınlıktakilerin sayısını çoğaltmak, işte hedef budur. Bu yüzden “Bilgi!” , “Bilim!” diye bağırıyoruz. Okumayı öğrenmek ışığı yakmaktır; tüm hecelemeler kıvılcımlardır. Zaten aydınlık demek illa ki sevinç anlamına gelmez.
Aydınlıkta da acı çekilir; ateşin fazlası yakar. Alev kanadın düşmanıdır. Uçmaya ara vermeden yanmak dâhinın mucizesidir.
Bilgilendiğinizde ve sevdiğinizde daha fazla acı çekersiniz. Gün gözyaşlarıyla doğar. Aydınlıktakiler en azından karanlıktakiler için ağlarlar.'''
Sefiller, Victor Hugo
''Francis Bacon ‘BİLGİ GÜÇTÜR.’ demişti.''
Sofie'nin Dünyası, Jostein Gaarder
''İnsan doğuşunda eksik bir var olandır; bu eksikliği gidermek için, ikmal için bilgi edinmek zorundadır''
Kendini Aramak, İhsan Fazlıoğlu
''İş yapın, iş. İnançlarla, giyimlerle, ırklarla hiç ilgilenmeyin. Ancak bilgi ve iş üretmeyen toplumlar bunlarla uğraşır.''
Avcunuzdaki Kelebek, Ahmet Şerif İzgören

''Gözlerini kendine çevirip kendi kendini tanımaya çalış;varılması en zor olan bilgi budur.''
Don Quijote, Miguel de Cervantes

''Bilgi bir vazgeçmeye ya da bir değiş tokuşa dayalı değildir; bilgi gerçek görünümlerin, yani benim düşüncemin özellikleriyle uyuşan görünümlerin seçimidir.''
Hüzünlü Dönenceler, Claude Levi-Strauss

''Evet, sığ bir felsefe bilgisi insanı tanrıtanımazlığa yöneltir, ama derin bilgi de gelir en sonunda dine dayanır.''
Denemeler, Francis Bacon


''Evrenin uzak bir köşesinde, sayısız güneş sistemi arasında parıldayan bir yıldız vardı, bu yıldızın üze­rindeki akıllı hayvanlar bilgi diye bir şey icat etti.''
Hayat Dediğin Nedir ki?, Friedrich Nietzsche

''Erasmus: Mutluluk bilgisizliktedir. Bir adam vardı; bu adam evlendikten sonra, karısına bir kutu dolusu elmas verdi. Elmaslar sahteydi. Adam, karısını, verdiği elmasların pek değerli olduğuna inandırmıştı. Kadıncağız çok mutluydu. Bu değersiz cam parçalarına bakarken gözleri doluyor, elleri titriyordu. Bilgisizliğin verdiği bu mutluluğu, hangi bilgi verebilir? Ya da bu elmasların sahteliğini bilmeyenin mutluluğuyla, bu elmasların gerçeğini boynuna takanın mutluluğu arasında ne fark vardır?''
Düşünce Tarihi, Orhan Hançerlioğlu


''Müslüman bireyin dini doğru anlamak için çaba göstermek zorunluluğu vardır. Dini bilmemek mazeret değildir. Din konusundaki bilgilerimizi sürekli sorgulamamız gerekmektedir. Müslüman olmak aynı zamanda dinin esaslarını bilme sorumluluğu gerektirmektedir. Bilgi olmadan imanın müstakim olması rastlantıya bağlıdır. iman ise rastlantıya bırakılamaz.''
Kur’an’a Yabancılaşma Süreci, Ahmet Akbulut

“Hangi cennet, bilgi ve sağduyuyla dengelenmiş bir çocukluğun dünyasını korumaktan daha hakiki olabilir?”
Elveda Haziran, Sarah Jio

''Cahillik engelini atlayamayan, bilgi yükünü taşıyamaz.''
Bab-ı Esrar, Ahmet Ümit


''Unutmamalıyım.!
Ehl-i irfânım diye kimseye ta’n etme sen,
Defter-i irfâna sığmaz söz gelir dîvâneden.
(Kimseye hava atma dostum
Bilgi sahibiyim diye,
Delinin biri bir laf eder
Nice kitaba sığmaz.)
Topluma bilgi yaymak, aydınlatmak ve taassuptan kurtulmak isteyenlerin toplumu taassupla yönetmek isteyenlerle her zaman sorunu olmuştur.''
Cehalet Bilimi, Tayfun Uzbay

''Günümüzde insanlar bilgiyi arar oldu, hikmeti değil. Oysa bilgi mazidir, hikmet ise gelecek. (Amerika yerlisi lumbee kabilesi)''
Hayat, Engin Geçtan


''Kafası dipsiz bir kuyu gibiydi. İnsan ne kadar bilgi toplarsa toplasın, hatta dünyanın tüm bilgilerini içine boşaltsın,kuyuyu doldurması mümkün değildi.''
Gılgameş, Harald Braem


''Gerçi yalnızca akılla, yani felsefecilerin yöntemleriyle tanrı bilgisine ulaşmak da mümkündür, fakat bu bilgi, doğru olmasına karşın "anadan doğma bir körün çevresi hakkında edindiği bilgiye" benzer bu bilginin en belirgin özelliği "açık" olmamasıdır. Daha da önemlisi, bu bilgiden dolayı "zevk" duyulmaz saf müşahadeye erişemez. İbn tufeylin bu bilgiye karşı önerdiği yöntemle ulaşılan bilgi ise açık ve kendisinden dolayı bir "zevk" duyulan, saf müşahadeye erdiren bilgidir.''
Hay bin Yakzan, İbn-i Sina


''Evet böyledir bu iş:inşallah, maşallah yok. Bilgi var, bakım var, akıl var, çalışmak var. İnşallah masallahla bir adım atılsa aya varan ilk biz olurduk.''
Yurt Gezileri, Aziz Nesin''Herkesin bir tek dünyası vardır, o da kendisi... Üst tarafıyla alakadar olmaya bile değmez... Zeki olmak, kuvvetli kafa ve bilgi sahibi olmak neye yarıyor?''
İçimizdeki Şeytan, Sabahattin Ali
''Tüm gelişmiş toplumların en büyük özellikleri bilgi saklama becerileridir. Tüm ilkel toplumların en temel özelliği bilgi saklayamamalarıdır.''
Bilgiyle Sohbet, Celal Şengör


"Tanrıdan başında kimse dışarıdan gelmemiş bir düşünceye sahip olmadı. Bilgi, elma ile birlikte, dışarıdan geldi. İnsan beyni yalnız dışarıdan sağlanan materyali kullanabilir. Sadece bir makinedir ve otomatik olarak çalışır, irade gücüyle değil."
İnsan Nedir?, Mark Twain


"Az bilgi çok tehlikeli bir şeydir.."
Musa'nın Mirası, Adam Palmer

“...Gücünüzün yettiği ne varsa yapın, çünkü gireceğiniz mezarda ne iş vardır ne bilgi ne de bilgelik.”
İtiraflarım, Lev Nikolayeviç Tolstoy


“Tortulu sular arı duru olur sevgiyle; bulanıklar berraklaşır. Ve şifa bulur sevgiden tüm dertler. Ölüleri diriltir sevgi; sultanları kul eder... ‘Bilmek’tir sevgi... Noksan bilgi ise ayrımı ve ayrımı olmayan bir hezeyandır; şimşeği güneş sanır!.. Şimşekçe şimşek, kendi ışığının geçiciliğine gönül bağlayana güler geçer oysa!..”
Od, İskender Pala


''İnsanlar aslında aydınlıktakiler ve karanlıktakiler olarak ikiye ayrılır.Karanlıktakilerin sayısını azaltıp,aydınlık taksilerin sayısını çoğaltmak,işte hedef budur.Bu yüzden"Bilgi!","Bilim!" diye bağırıyordu.Okumayı öğrenmek ışığı yakmaktır;tüm hecelemeler kıvılcımlardır.''
Sefiller, Victor Hugo


''Kafasında hayat ayrı bir şey ,bilgi ayrı bir şeydi.''
Oblomov, İvan Gonçarov


''Bilgi sonsuzdur ve insanlar tarafından bilgili kabul edilen bir kimse, tipkı bilgisiz bir köylü gibi, hakiki bilgiden uzaktır.''
Bilgelik Kitabı, Lev Nikolayeviç Tolstoy


''Cehalet insanı miskin, bilgi ise güçlü yapar. Bir kısım erkeklerinizin sizi cehalet körlüğünde bırakmak istemeleri, üzerinizde olan yersiz üstünlüklerini sonsuza kadar sürdürmek içindir.''
Şıpsevdi, Hüseyin Rahmi Gürpınar


“Bilgi, deneyimin kendisini değiştirmez; ama deneyime verdiğimiz kıymeti değiştirir ve bu durum, deneyim hakkındaki konuşmalarımızı ve düşüncelerimizi başkalaştırır.”
Hazzın Bilimi, Paul BloomHasan:
— İhtiyacım olan bütün bilgiyi Mısır'da öğrendim, dedi.
Hayyam:
— Bana, on yedi yaşıma geldiğimde her şeyi biliyordum, dememiş miydin?
— On yedi yaşıma kadar bilgi birikimi yaptım. Sonra inanmayı öğrendim. Kahire'de inandırmayı öğrendim.
— Peki, inandırmak istediklerine ne söylüyorsun?
— Onlara, öğretecek hoca olmadıkça din işe yaramaz, diyorum. Bizler "Allah'tan başka Tanrı yoktur" derken, hemen ardından "Muhammed O'nun Resulüdür" diye ekliyoruz. Neden? Çünkü Tek bir Tanrı var derken, kaynağını belirtmeyecek olursak yani bir gerçeği bize öğretenin adını vermezsek, anlamı kalmaz. Ama o adam, o resul, o peygamber, uzun süre önce öldü, yaşadığını ve bize söylenen gibi konuştuğunu nereden bileceğiz? Ben ki senin gibi Eflatun ve Aristo okudum, kanıt gerek diyorum.
Semerkant, Amin Maalouf


Sokrates de insanların doğru kavrayışı
"doğurmasına" yardımcı olmayı görev bilmişti. Çünkü gerçek bilgi, kişinin kendi içinden gelmek zorundadır. Başkalarına aktarılabilecek bir şey değildir. Sadece insanın kendi içinden gelen bilgi gerçek "kavrayış" tır.
Sofie'nin Dünyası, Jostein GaarderYorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

"Yüz dönüm bostan yan gel yat Osman " deyiminin anlamı

NE ARARSAN KENDİNDE ARA!

Tasavvuf:Yunus Emre Felsefesi ve Din anlayışı