Kayıtlar

Mart, 2024 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Türk Destanlarında Kullanılan Motifler

 Rüya Motifi Destanlarda rüya motifinin sıkça kullanılmasının sebepleri arasında, rüyaların insanların bilinçaltını yansıtan önemli bir unsur olması ve kahramanların geleceği öngörmesi yer alır. Rüyalar, kahramanlara ilham verir ve onları yolculuklarına motive eder. Aynı zamanda, rüyalar kahramanların gelecekteki olayları tahmin etmelerini sağlar. Işık Motifi Destanlarda işik motifinin kullanılmasının nedeni, aydınlık ve karanlık arasındaki mücadeleyi sembolize etmesidir. Işık, iyilik, bilgelik ve umudu temsil ederken, karanlık ise kötülük ve cehaleti simgeler. Kahramanlar, bu mücadelede ışığı temsil ederek kötülükle savaşır ve milletlerine umut verir. At Motifi At, destanlarda sıklıkla kullanılan önemli bir milli motiftir. At, hız, güç ve özgürlük sembolüdür. Kahramanlar, atlarıyla destanlarda uzak diyarlara yolculuk eder ve düşmanlarını yenmek için savaşır. At aynı zamanda bir milletin gücünü ve kahramanlığını temsil eder. Ağaç Motifi Ağaç, doğanın ve hayatın sembolüdür. Destanlarda

Yazımı Karıştırılan Sözcükler

 Acenta / acente, Acaip / acayip, Ablem / amblem, Adele / adale, Acitasyon / ajitasyon, Ahçı/ aşçı, Afilli/ afili, Afaroz / aforoz, Azerbeycan / Azerbaycan, Avut / aut, Ateşe / ataşe (elçilik uzmanı), Atelye/ atölye, Ataç / ataş, Aşofman – eşortman- / eşofman, Aşentiyon – aşantiyon / eşantiyon, Asvalt / asfalt, Assubay / astsubay, Askari / asgari. Bilimum / bilumum, Bilader / birader, Barsak/ bağırsak, Boy pos / boy bos, Canbaz/ cambaz, Ceryan / cereyan, Celatin / jelatin, Cimnastik / jimnastik, Dersane / dershane, Direk / direkt, Dinazor / dinozor, Espiri / espri, Entrasan / enteresan, Ensitü / enstitü, Hakkaten / hakikaten, Harfiyat/ hafriyat, döküman / doküman, Entellektüel / entelektüel, Erezyon / erozyon, Eşgal-eşkal / eşkâl.  Arkaplan – arka plan, Yalnış– yanlış, Mahsül – mahsul, Haftasonu – hafta sonu, Herkez – herkes, Kamu oyu – kamuoyu, Gökbilim – gök bilim, An be an – anbean, Propoganda – propaganda, Zaafiyet – zafiyet, Farketmek – fark etmek, Aç gözlü – açgözlü, İşbirliği –